Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā (tiešsaistē)

Mērķa auditorija

Ikviens interesents, kurš ir iesaistīts pārtikas apritē


Mācību rezultāts

Gūta informācija un zināšanas par minimālajām higiēnas prasībām, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 545, Rīgā 2015. gada 29. septembrī (prot. Nr. 51 33. §) Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.

Maksa

Vienai personai grupā: EUR 11.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155,
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

Atgriezties