Mācību jomu vadītāju seminārs

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: Mācību jomu vadītāji

Atgriezties