Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: I. Leilande

Dalībnieki: pedagogi un tehniskie darbinieki

Kursu programmas anotācija

Atgriezties