Diagnostikas darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa (27.04.) mutvārdu daļa

Atbildīgais: Izglītības iestāžu vadītāji, L. Stepanova

Dalībnieki: 9. klašu izglītojamie

13.04.2021.-29.04.2021.

Atgriezties