Sasniedzamais rezultāts – mācību stundas plānošanas pamats

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: D. Pētersone – Gūtmane

Dalībnieki: pedagogi pēc pieteikuma

Atgriezties