Kursi “Sasniedzamais rezultāts – mācību stundas plānošanas pamats”

Pedagogi nostiprinās prasmi plānot sasniedzamo rezultātu mācību priekšmeta temata apguvei un mācību stundai. Pilnveidos strukturētas stundas veidošanas prasmes, balstoties uz sasniedzamo rezultātu.

Programmas apguve - tiešsaistē, izmantojot digitālo platformu ZOOM.

Kursu dalībnieki saņems ZRKAC apliecību.

Mācību maksa vienam dalībniekam: 24.00 EUR

Lūdzam kursu dalībniekus pieteikties līdz 23. aprīlim aizpildot pieteikuma formu: https://ej.uz/f5vh

Atgriezties