Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvas pasniegšana

Vieta: Tiks precizēts
Atbildīgais: G. Auza, I. Mazūdre, T. Aleksandrova

Dalībnieki: izglītojamie un vecāki

Atgriezties