Centralizētais eksāmens svešvalodā 12. klasei

Atbildīgais: G. Auza, L. Stepanova, Izglītības iestāžu vadītāji
Atgriezties