Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas sanāksme

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: L. Vēvere

Dalībnieki: Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomas pedagogi

Atgriezties