Matemātika mācību jomas sanāksme

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: M. Jirgensone

Dalībnieki: matemātikas jomas pedagogi

Atgriezties