Tehnoloģijas mācību jomas sanāksme

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: S. Titova, U. Pekša

Dalībnieki: tehnoloģiju jomas pedagogi

Atgriezties