Google un Microsoft mākoņpakalpojumi
Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: A. Škinča, V. Cielava

Dalībnieki: pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandas

Atgriezties