"Latviešu valodas apguve sākumskolā: atbalsts pedagogam, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē" (LVA)

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: I. Leilande

Dalībnieki: latviešu valodas pedagogi

Atgriezties