Virtuālās ekskursijas izveide
Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: A. Škinča, V. Cielava

Dalībnieki: pedagogi pēc pieteikuma

Atgriezties