Kursi pedagogu profesionālajai pilnveidei 2021. gada augustā – septembrī
Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs piedāvā pedagogu profesionālās pilnveides programmas 2021. gada vasaras periodā.
 

 

Atgriezties