Seminārs "Pusaudži un sociālā trauksme"
Vieta: tiešsaistē

Piedāvājam bezmaksas semināru programmu vecākiem par bērnu un pusaudžu veselību – “Gudro vecāku skola”.

PUSAUDŽU VECUMPOSMS

2. seminārs "Pusaudži un sociālā trauksme"

Trauksmes līmenis nekādā veidā nekorelē ar intelektu. Arī ļoti gudri bērni, jaunieši un pieaugušie var būt tik trauksmaini, ka var atteikties runāt klases priekšā, sarunāties ar draugiem, izteikt priekšlikumus. Trauksme var arī radīt riskantu uzvedību. Tā jaunietis nesasniedz pilnu savu potenciālu, un tas tiešā veidā ietekmē viņa pašapziņu. Zināšanas un praktiski ieteikumi, kā atpazīt un mazināt pusaudzim sociālo trauksmi. Kā palīdzēt bērnam būt emocionāli stabilam situācijās, kad nākas saskarties gan ar mājsēdi, gan atkal atgriezties skolā pēc ilgāka pārtraukuma. 

Lektore: Līga Bērziņa, uzvediba.lv vadītāja

Projekta ietvaros realizēto semināru un lekciju videoierakstus varat atrast ZRKAC mājas lapas sadaļā Vecākiem/Resursi

Semināru cikli tiek īstenoti projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Atgriezties