Projekta 8.3.2.2./16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" koordinatoru darba sanāksme

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: T. Aleksandrova

Dalībnieki: projekta koordinatori

Atgriezties