Mācību jomu vadītāju sanāksme

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: Jelgavas valstspilsētas mācību jomu vadītāji

Atgriezties