Tehnoloģiju jomas sanāksme 5. un 8. klašu skolotājiem

Vieta: Tiks precizēts
Atbildīgais: S. Titova

Dalībnieki: dizaina un tehnoloģiju 5. un 8. klašu skolotāji

Atgriezties