Miniphänomenta atvērto durvju diena. Tēma "Kā veidojas skaņa?"

Vieta: ZRKAC
Atbildīgais: S. Šabanska, Z. Buls

Dalībnieki: pimsskolas un sākumskolas bērni (6 - 9 gadi)

Atgriezties