Temati un metodes medijpratības veicināšanai valodu mācību stundās

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: I. Leilande

Dalībnieki: valodu jomas skolotāji

Atgriezties