Tehnoloģiju jomas sanāksme 5. un 8. klašu datorikas skolotājiem

Vieta: Tiks precizēts
Atbildīgais: U. Pekša

Dalībnieki: 5. un 8. klašu datorikas skolotāji

Atgriezties