Pedagoģiskā procesa vērošana kā vērtēšanas sastāvdaļa

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: I. Dakne

Dalībnieki: pirmsskolas skolotāji

Atgriezties