„Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (tiešsaistē)

Programma veidota saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” (01.04.2014.).

Programmas apguves laikā izglītības iestāžu pedagogi un darbinieki papildinās zināšanas par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā, normatīvajā regulējumā, kā arī pilnveidos prasmes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību.

Dalības maksa – 21 EUR.

Atgriezties