Personas datu aizsardzība? Nē - pārvaldība!
Vieta: tiešsaistē

Maksa

Vienam dalībniekam grupā: EUR 60.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv

Atgriezties