Microsoft IT akadēmija

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: V. Cielava

Dalībnieki: 10., 11. kl. skolēni

Atgriezties