Microsoft IT akadēmija

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: V. Cielava

Dalībnieki: 12. kl. skolēni

Atgriezties