Datorika 4. un 7. klašu skolotājiem

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: U. Pekša, S.Titova

Dalībnieki: datorikas 4. un 7. klašu skolotāji

Atgriezties