Datu analīze mācību procesa pilnveidei
Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: direktoru vietnieki metodiskajā darbā, metodiķi

Atgriezties