Skolēnu pieteikšana krievu valodas 24. valsts olimpiādes otrajam posmam

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: I. Leilande, skolu atbildīgie pedagogi

Dalībnieki: 8.-12. kl. skolēni

Līdz 23:59

Atgriezties