Skolēnu pieteikšana vācu valodas 52. valsts olimpiādes otrajam posmam

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: I. Leilande, skolu atbildīgie pedagogi

Dalībnieki: 10.-12. kl. skolēni

Līdz plkt. 23.59

Atgriezties