Individuālā izglītības plāna izveide

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: I. Dakne, I. Vicupa

Dalībnieki: pirmsskolas pedagogi

Atgriezties