Skolēnu kognitīvās darbības veicināšana matemātikas mācībā sākumskolā

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: I. Leilande

Dalībnieki: sākumskolas matemātikas skolotāji

Atgriezties