Godināti Jelgavas Valstspilsētas Gada balvas uzņēmējdarbībā laureāti

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 25. novembrī notika konkursa “Jelgavas valstspilsētas gada balva uzņēmējdarbībā – 2021” noslēguma ceremonija, ko ieskandināja brāļu Grīnbergu uzstāšanās, bet pasākuma vadītājs Gundars Āboliņš iepazīstināja ar konkursa norisi un žūriju.

Pasākumu atklāja Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Viņš uzsvēra, ka uzņēmējdarbība ir viens no priekšnoteikumiem stabilai pilsētas attīstībai un uzņēmēju devums ir neatsverams, tādēļ ir ļoti būtiski novērtēt viņu ieguldījumu visas sabiedrības labā.

Nominācijā Sociāli atbildīgs uzņēmums galvenokārt tika vērtēts mikroklimats uzņēmumā, mūsdienīgu darba vietu nodrošināšana, darbinieku iesaiste uzņēmuma mērķu sasniegšanā, jauniešu nodarbinātība. Visās nominācijās tika vērtēta arī videi draudzīga saimniekošana.

Uzvarētāju apbalvošana kategorijā “Sociāli atbildīgs uzņēmums”:

 

Veicināšanas balva – SIA “Zemgales veselības centrs” (uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu vairāk kā 51)

 

Laureāti:

SIA “CIK-OPT” (uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu līdz 10)

 

SIA “TS Rīga” (uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu no 11 līdz 50)

 

SIA “MITAU STEEL” (uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu vairāk kā 51)

Nominācijā Radošs uzņēmums tika vērtēta jaunu produktu, pakalpojumu ieviešana, inovatīvu darba formu un metožu izmantošana, uzņēmuma darbinieku, zinātnieku, sabiedrības iesaiste inovatīvā produkta/pakalpojuma radīšanā un attīstībā, kā arī uzņēmuma eksportspēja. Visās nominācijās tika vērtēts arī tas, kā uzņēmums atbalsta izglītības, sporta un kultūras attīstību pilsētā un popularizē Jelgavas tēlu.

Veicināšanas balva Individuālais komersants “LDT S” (uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu līdz 10).

 

SIA “BJMK” (uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu no 11 līdz 50)

 

SIA “Berling” (uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu vairāk kā 51)

Nominācijā Gada debija tika vērtēta uzņēmuma reputācija, atpazīstamība, uzņēmuma radītais produkts vai pakalpojums un veiktās aktivitātes produkta vai pakalpojuma virzīšanai tirgū, kā arī viens no noteikumiem – uzņēmums pilsētā veic darbību vismaz trīs gadus pēc kārtas.

SIA “Kokradis”(uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu līdz 10)

 

SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” (uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu vairāk kā 51)

Vērtēšanas komisija šogad Jelgavas pilsētas Gada balvu uzņēmējdarbībā piešķīra 7 uzņēmumiem, bet SIA “Zemgales veselības centrs” un Individuālais komersants “LDT S” saņēma Atzinības rakstus un veicināšanas balvas. Uzvarētāji ieguva arī naudas balvu. Pasākuma noslēgumā izskanēja muzikāli spilgts brāļu Grīnbergu muzikālais apsveikums visiem laureātiem.

 

Galerija

Gada balvas uzņēmējdarbībā 2021
Atgriezties