Skolēnu pieteikšana filozofijas valsts 8. olimpiādes 2. posmam

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: V. Cielava, skolu atbildīgie pedagogi

Dalībnieki: 11. - 12. klašu skolēni

Līdz 02.12..2021., plkst. līdz 23:59

Atgriezties