Tiesību un varas jautājumi sociālajā un pilsoniskajā jomā

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: pedagogi pēc pieteikuma

Atgriezties