Skolēnu pieteikšana latviešu valodas un literatūras valsts 48. olimpiādes 2. posmam

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: I. Leilande, skolu atbildīgie pedagogi

Dalībnieki: 8.-9. klašu skolēni

Līdz 23. decembra plkst. 23:59

Atgriezties