Kursu “Vērtēšanas principi sākumskolā” 3. nodarbība (refleksija)

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: pedagogi pēc pieteikuma

Atgriezties