Skolēnu pieteikšana Ekonomikas valsts 23. olimpiādes 2. posmam

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: V. Cielava, skolu atbildīgie pedagogi

Dalībnieki: 10. - 12. klašu skolēni

Līdz 11. janvārim

Atgriezties