Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomas mūzikas skolotāju sanāksme

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: E. Lukjanska

Dalībnieki: 7. - 9. klašu mūzikas skolotāji

Atgriezties