Labās prakses pārneses seminārs "Lasītprasmes attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem no 1,5 līdz 6 gadu vecumam" PII "Sprīdītis"

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: I. Dakne, S. Kārkliņa

Dalībnieki: pirmsskolas pedagogi

Atgriezties