Matemātikas valsts 72. olimpiādes 2. posma darbu labošana

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane, skolu atbildīgie pedagogi

Dalībnieki: 9.-12. klašu matemātikas skolotāji

Atgriezties