Labās prakses pārneses seminārs "Āra nodarbības" PII "Lācītis"

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: I. Dakne, S. Zgrunda

Dalībnieki: pirmsskolas pedagogi

Atgriezties