Tehnoloģiju jomas sanāksme

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: S. Titova, U. Pekša

Dalībnieki: jomas skolotāji

Atgriezties