Kursi "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā"

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem piedāvā kursus „Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (8 st.), kas notiks 22. augustā plkst. 09.00 – 15.00 tiešsaistē, digitālajā platformā Zoom.

Mācību maksa 1 dalībniekam – 21 EUR.

Programma veidota saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” (01.04.2014.). Programmas apguves laikā pedagogi, pedagogu palīgi, izglītības iestāžu tehniskie darbinieki papildinās zināšanas par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā, normatīvajā regulējumā, kā arī pilnveidos prasmes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību.

Kursu tēmas:

  • Aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības sistēmā, normatīvajos aktos.
  • Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība.
  • Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
  • Vardarbība pret bērnu. Vardarbība bērna ģimenē.
  • Saskarsmes ar bērnu veidošanas principi.

Pieteikšanās ŠEIT.

Papildus informācija, rakstot uz e-pastu: vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

Atgriezties