Sociālās un pilsoniskās jomas sanāksme “Aktualitātes jomā”

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: K. Romanovska

Mērķauditorija: visi jomas pedagogi

Atgriezties