Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas skolotāju sanāksme “Aktualitātes jomā”

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: L. Vēvere, E. Lukjanska

Mērķauditorija: visi jomas pedagogi

Atgriezties