Microsoft IT akadēmija

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: V. Cielava

Mērķauditorija: 10. - 11. klašu skolēni

Atgriezties