Izglītības iestāžu speciālo pedagogu un logopēdu darba sanāksme

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: I. Vanaga

Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu speciālie pedagogi, logopēdi

Atgriezties