Kursi “Skolēnu kognitīvās darbības veicināšana matemātikas mācībā sākumskolā” (8 st.) 2. nodarbība

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: I. Leilande

Mērķauditorija: sākumskolas matemātikas skolotāji

Atgriezties